Description :


Name : 2019 DSC 華南國際口腔展買主名單

Date : 2019 / 06 / 19

Type of : 2019-dsc-華南國際口腔展買主名單


親愛的顧客:
以下是我們參加2019 DSC 華南國際口腔展 買主名單 ,
希望提供給您第一手資訊,能為您的企業帶來新商機!
展覽名稱:DSC
展覽地點:Guangzhou,China
展會日期:2019年03月03~06日
明年展期:2020年03月02~05日


詳情請洽 Tradewinds貿易風-發行部
Tel     : +886-4-2258-6850
Mail :  service@tradewinds.com.tw